Wiara i rozum: seria wykładów im. Św.Tomasza z Akwinu to pełna nazwa cyklu, który rozpoczął się w duszpasterstwie akademickim na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. Kierujący nim polscy dominikanie chcą w ten sposób odpowiedzieć na potrzebę formacji teologicznej wśród katolickich studentów tej uczelni.

File:St-thomas-aquinas.jpg

W środę 22.09 wykład inauguracyjny pt. „Creation and a Self-Sufficient Universe: Evolution, Cosmology, and St. Thomas Aquinas” wygłosił prof. William E. Carroll z Uniwersytetu w Oxfordzie (Anglia). Nagrania wykładów będą dostępne online na stronie (link nie jest jeszcze aktywny): www.columbia.edu/cu/earl/faithandreason.

Za: Biuletyn Tygodniowy Centrum Informacyjnego Zakonów. Zdjęcie: Wikimedia.

Dalsze informacje i pełna lista wykładów poniżej

W środę 22.09 wykład inauguracyjny pt. „Creation and a Self-Sufficient Universe: Evolution, Cosmology, and St. Thomas Aquinas” wygłosił prof. William E. Carroll z Uniwersytetu w Oxfordzie (Anglia). W swojej prezentacji uczony starał się ukazać, jak Tomaszowa koncepcja stwarzania, przyczynowości, autonomii stworzonego świata oraz właściwie rozumianej transcendencji Stwórcy, umożliwia przekroczenie pozornego konfliktu między współczesnymi naukami ścisłymi a chrześcijańską teologią. Kolejne tematy cyklu „Faith and Reason” będą poruszać fundamentalne kwestie historii zbawienia. Będą to m.in. „imago Dei” – co wynika ze stworzenia człowieka na obraz Boży?; Grzech pierworodny i fragmentacja „ja”, psychologiczne uwarunkowania ateizmu, tajemnica Wcielenia, czy Jezus musiał umrzeć na krzyżu i jak Jego śmierć może mieć wpływ na nasze zbawienie, i wiele innych. Dominikanom zależy, by katolicka obecność na Columbii miała charakter wyraźnie intelektualny, na przekór ogólnie panującemu klimatowi, w którym prawda (religijna, choć nie tylko) jest postrzegana jako kwestia zaledwie emocji i irracjonalnych preferencji osobistych. Otwarcie i prezentacja skarbca chrześcijańskiej teologii daje szansę zwłaszcza tym studentom, których dotychczasowy obraz Kościoła był powierzchowny lub których „racjonalne” obiekcje wobec wiary nie napotkały dotychczas wystarczająco poważnej odpowiedzi Nagrania wykładów będą dostępne online na stronie (link nie jest jeszcze aktywny): www.columbia.edu/cu/earl/faithandreason.

Faith and Reason St. Thomas Aquinas Lecture Series is a great chance to take an in-depth look into what we believe! Faith seeks understanding and our ministry wants to provide young Catholics at Columbia with a space for this intellectual and spiritual inquiry. We hope that with the help of our wonderful guest speakers we will be inspired to deepen both the way we think about the Mystery and the way we live our lives in the light of Faith.

Our lectures are free, and all are welcome. Come, join us.
The next lecture will be held at 8:00 PM in 107, Jerome Greene Hall, Columbia Law School

Creation and a Self-Sufficient Universe: Evolution, Cosmology, and Thomas Aquinas
Dr. William E. Carroll, University of Oxford
Our Lecture has taken place, and you can find a recording here
Wednesday, September 22
8:00 PM, 107 Jerome Greene Hall


Imago Dei: Simultaneously an Ineradicable Possession and an Exalted Calling
Dr. William C. Mattison, Catholic University of America
Tuesday, October 19


Falling to Pieces: Original Sin and the Fragmentation of the Self
Dr. Dana L. Dillon, Providence College, RI

Wednesday, November 10


St. Thomas Aquinas on the Incarnation
Dr. Paul Gondreau, Providence College, RI

Monday, November 29


Original Sin 2: Psychological Causes of Atheism
Dr. Paul C. Vitz, NYU, IPS

Wednesday, January 26


Redeemable Suffering? St. Thomas Aquinas on the Meaning of Human Suffering and the Passion of Christ
Dr. Thomas Joseph White, O.P., DHS, Washington DC

Info za: Columbia Catholic Ministry